• Ple del Consell Social

  • Wednesday, 19 February
  • Carrer de Sant Roc, 4, Palma, España
  • Assisteix: el Rector, la Secretària General, la Gerent i els vicerectors.
    Estudi General Lul·lià.