• Presa de possessió

  • Monday, 17 February
  • Universitat de les Illes Balears, Carretera de Valldemossa, Palma, España
  • Presa de possessió Degà