• Presa de possessió dels nous Degans

  • Start: Tuesday, 18 February 10:00
    End: Tuesday, 18 February 11:00
  • Universitat de les Illes Balears, Carretera de Valldemossa, Palma, España
  • Rector
    Hi assisteix també tot el Consell de Direcció