• Acte d'inauguració de les Jornades de Psicologia

  • Monday, 24 February
  • Universitat de les Illes Balears, Carretera de Valldemossa, Palma, España
  • Rector
    Hi assisteix també el vicerector d'Innovació i Relacions Institucionals