• Tesi doctoral: «Sluggish Cognitive Tempo: Towards establishing the diagnostic validity»

  • Friday, 07 February
  • Edifici dels Serveis Cientificotècnics i instituts universitaris de recerca
  • A les 12 hores.

    Doctoranda: Belén Sáez Vicens.

    Director: Dr. Mateu Servera Barceló.

    Programa de doctorat en Psicologia.