• Tesi doctoral: «The second-personal dimension of our moral psychology»

  • Friday, 07 February
  • Edifici Guillem Cifre de Colonya, campus universitari
  • A les 10 hores.

    Doctoranda: Carme Isern Mas.

    Director: Dr. Antoni Gomila Benejam.

    Programa de doctorat en Cognició i Evolució Humana.