• Recepció al senyor Enrique Playán (Director General de la Agencia Estatal d'Investigació)

  • Wednesday, 29 January
  • Ctra. Palma de Valldemossa, 221, 07120 Palma, Illes Balears, España
  • Rectorat
    Hi asssiteixen el vicerector d'Investigació i Internacionalització i el director de la OSR