• Consell de Direcció

  • Tuesday, 21 January
  • Universitat de les Illes Balears, Carretera de Valldemossa, Palma, España
  • Hi assisteixen: el Rector, la Gerent, la Secretària General i els vicerectors.