• Comissió Sectorial de Transformació Digital del G-9

  • Thursday, 23 January
  • Universitat de les Illes Balears, Carretera de Valldemossa, Palma, España
  • Rectorat
    Hi assisteix també el Vicerector de Campus Digital i Transmèdia