• Comissió de Transparència

  • Wednesday, 22 January
  • Universitat de les Illes Balears, Carretera de Valldemossa, Palma, España
  • Reunió de la Comissió de Transparència.

    Hi assisteixen: la Secretària General, la Gerent, el cap de l'Assessoria Jurídica, la cap de transparència, la directora de l'Oficina Web i la secretària de la Comissió.