• Comissió de Transparència

  • Start: Wednesday, 22 January 10:00
    End: Wednesday, 22 January 11:30
  • Universitat de les Illes Balears, Carretera de Valldemossa, Palma, España
  • Reunió de la Comissió de Transparència.

    Hi assisteixen: la Secretària General, la Gerent, el cap de l'Assessoria Jurídica, la cap de transparència, la directora de l'Oficina Web i la secretària de la Comissió.