• Presa de possessió PDI i nous directors de departament

  • Tuesday, 21 January
  • Universitat de les Illes Balears, Carretera de Valldemossa, Palma, España
  • Rectorat
    Hi assisteixen la Secretària General i la Vicerectora de Professorat