• Signatura conveni UIB-Fan Mallorca

  • Tuesday, 14 January
  • Universitat de les Illes Balears, Carretera de Valldemossa, Palma, Espanya
  • Rectorat
    Hi assisteix el Vicerector d'Innovació i Relacions Institucionals