• Consell de Direcció

  • Tuesday, 14 January
  • Universitat de les Illes Balears, Carretera de Valldemossa, Palma, España
  • Sessió del Consell de Direcció.

    Hi assisteixen: el Rector, la Gerent, la Secretària General i els vicerectors.