• Consell de Direcció

  • Start: Tuesday, 07 January 12:00
    End: Tuesday, 07 January 14:30
  • Universitat de les Illes Balears, Carretera de Valldemossa, Palma, España
  • Sessió del Consell de Direcció.
    Hi assisteixen: el Rector, els vicerectors, la Secretària General i la Gerent.