• El Cafè Debat de la UOM: «Podem viure sense cotxe?»

  • Wednesday, 22 January
  • Edificio Gaspar Melchor de Jovellanos, Carrer Eivissa, Palma, Espanya
  • A les 15.30 hores.

    A càrrec del senyor Jaume Mateu Lladó, director general de Mobilitat i Transport Terrestre. Govern de les Illes Balears.

    Més informació