• Presses de possessió. Hi assisteix: Secretària General

  • Friday, 20 December
  • Universitat de les Illes Balears, Carretera de Valldemossa, Palma, España
  • Presses de possessió del personal docent i investigador de la UIB

    Edifici Son Lledó, UIB