• Consell de Govern.

  • Wednesday, 18 December
  • Universitat de les Illes Balears, Carretera de Valldemossa, Palma, España
  • Sessió Consell de Govern.

    Edifici Cas Jai, UIB