• Seminari IFISC: «Symmetry and block structure of the Liouvillian superoperator in partial secular approximation»

  • Tuesday, 17 December
  • A la sala de seminaris de l'IFISC, edifici dels Serveis Cientificotècnics del campus universitari
  • A les 12 hores.

    Seminari a càrrec de Marco Cattaneo, IFISC.


    Més informació