• Materialitat i immaterialitat de l’escola i de l’ensenyament de la lectoescriptura...

 • Tuesday, 17 December
 • Edifici Guillem Cifre de Colonya, Carrer Eivissa, Palma, Espanya
 • El títol complet és: Materialitat i immaterialitat de l’escola i de l’ensenyament de la lectoescriptura, el càlcul i la música al llarg del segle XX.

  Presentació dels treballs del projecte d’innovació docent (PID192066).

  17 de desembre de 2019

  Sessions de matí (GEP2):

  Sessió 1: de 10 a 12 hores

  Sessió 2: de 12.30 a 14.30 hores

  Sessions d’horabaixa (GEP2):

  Sessió 1: de 16 a 18 hores

  Sessió 2: de 18 a 20 hores

  Aula Magna, edifici Guillem Cifre de Colonya

  Assignatura: Pensament i Contextos Educatius Contemporanis (22101)

   

  18 de desembre de 2019

  Sessions de matí (GEI):

  Sessió 1: de 9.30 a 13.30 hores

  Sessions d’horabaixa (GEI):

  Sessió 2: de 14 a 20 hores

  Aules 13 i 14, edifici Guillem Cifre de Colonya

  Assignatures: Pensament i Contextos Educatius Contemporanis (22000) i Fonaments de l'Educació Musical: Vocal, Auditiva i Rítmica (22004).

  Professors: Gabriel Barceló, Juan José Burgués, Llorenç Gelabert, Sara González, Avelina Miquel, Xavier Motilla i Francesc Vicens.