• Conferència «Les noves dimensions del fet literari: els festivals literaris en els casos portuguès i català»

  • Thursday, 12 December
  • Edifici Ramon Llull, Palma, Espanya
  • A les 16 hores.

    Conferència a càrrec de Cristina Martínez Tejero.

    Organització: Jesús Revelles (LiCETC, Departament de Filologia Catalana i Lingüística General).

    Amb el suport de la Facultat de Filosofia i Lletres de la Universitat de les Illes Balears.