• Curs de Bioseguretat de nivell 2

 • Start: Tuesday, 10 December 16:00
  End: Friday, 13 December 18:00
 • Carretera de Valldemossa, Palma, Espanya
 • El Comitè de Bioseguretat de la UIB impartirà una nova edició del Curs de Bioseguretat de nivell 2, organitzat pel Vicerectorat de Campus, Cooperació i Universitat Saludable, del 10 al 13 de desembre, de 16 a 18 hores. El curs s’adreça al personal investigador, personal tècnic i estudiants de màster o doctorat que manipulen microorganismes, mostres potencialment contaminades (humanes o ambientals), cultius cel·lulars, animals o plantes transgèniques. El curs té una durada de vuit hores, i es farà una prova d'aprofitament tipus test el dia 20 de desembre.

  Les persones que aprovin l'examen rebran una acreditació, necessària per poder fer activitats amb risc biològic als laboratoris de bioseguretat de la UIB.

  Per a més informació, podeu consultar el descriptor del curs en aquest enllaç.

  Les sol·licituds d'inscripció s'han d'enviar al secretari del Comitè de Bioseguretat (santiago.hernandez@uib.es) i indicar-hi el nom i els cognoms, el número de DNI i el nom del grup de recerca.