• Conferència «Evolució de la infermeria a Guinea Equatorial...»

  • Thursday, 21 November
  • Edifici Guillem Cifre de Colonya, Carrer Eivissa, Palma, Espanya
  • El títol complet de la conferència «Evolució de la infermeria a Guinea Equatorial i el seu rol social davant els problemes de salut locals i globals».

    Conferència a càrrec de la senyora María Flora Esono Nchama, docent de la Facultat de Ciències de la Salut de la Universitat Nacional de Guinea Equatorial (UNGE).

    La senyora María Flora Esono Nchama, docent de la Facultat de Ciències de la Salut de la Universitat Nacional de Guinea Equatorial, farà una exposició sobre la història i els reptes futurs en les cures d'infermeria al seu país, a partir de la perspectiva de la globalització i el seu impacte sobre la salut individual i col·lectiva, en el marc de la conferència «Evolució de la infermeria a Guinea Equatorial i el seu rol social davant els problemes de salut locals i globals».

    Aquesta conferència es du a terme gràcies al suport de l’Oficina de Cooperació al Desenvolupament i Solidaritat de la UIB i la Direcció General de Cooperació del Govern de les Illes Balears, i pretén reforçar el compromís de la Facultat d’Infermeria i Fisioteràpia amb els Objectius de Desenvolupament Sostenible (ODS), de l’Agenda 2030.