• «Capital Commitment and Investment Decisions: The Role of Mutual Fund Charges»

  • Friday, 15 November
  • A l'aula SB03 de l'edifici Gaspar M. de Jovellanos, campus universitari
  • Seminari a càrrec de Juan Pedro Gómez (IE).


    Més informació