• Conferència: «El treball d'UNICEF en matèria d'infància i cooperació al desenvolupament»

  • Wednesday, 13 November
  • Edifici Guillem Cifre de Colonya, Carrer Eivissa, Palma, Espanya
  • A les 18 hores.

    Més informació