• Conferència «Joan de Can Puig, l'infern d'un algaidí al camp de concentració de Buchenwald»

  • Monday, 18 November
  • Edifici Guillem Cifre de Colonya, Carrer Eivissa, Palma, Espanya
  • A les 12 hores.

    Conferència a càrrec de Michel Llompart, fill de la víctima.

    L'organitza: assignatura Ciències Socials i la seva Didàctica II – Història (Grau en Educació Primària).