• Lliçó inaugural del curs acadèmic 2019-20 del programa de la UOM a Eivissa

  • Thursday, 17 October
  • A la Seu universitària d'Eivissa i Formentera, carrer del Calvari,1.Eivissa
  • A les 17 hores.

    La doctora Josefa L. Donoso pronunciarà la lliçó inaugural, que versarà sobre Dona i Ciència, un binomi amb futur?