• Colloquia on Complex Systems:«Reservoir computing from the perspective of Deep Learning»

  • Monday, 09 March
  • A la sala de seminaris de l'IFISC, edifici dels Serveis Cientificotècnics del campus universitari
  • A les 15 hores.

    Colloquia on Complex Systems són una sèrie especial de seminaris impartits per ponents eminents que treballen a l'avantguarda dels sistemes complexos. Els temes dels col·loquis per al curs acadèmic 2019-2020 comprenen aspectes fonamentals de la ciència de sistemes complexos, juntament amb aspectes relacionats amb la biologia quàntica, els sistemes biològics i ecològics, la intel·ligència artificial i l'aprenentatge automàtic en els dominis clàssic i quàntic, així com les ciutats i els sistemes urbans.

    Més informació