• «Constructive role of plasticity rules in reservoir computing»

  • Thursday, 26 September
  • A la sala de seminaris de l'IFISC, edifici dels Serveis Cientificotècnics del campus universitari
  • A les 11 hores.

    Conferència a càrrec de Guillermo Barrios, IFISC.

    Més informació