• Lliçó inaugural del curs acadèmic 2019-20 dels Diplomes de la UOM

  • Tuesday, 01 October
  • A la sala d'actes de Son Lledó, campus universitari
  • A les 18 hores.

    Pronunciarà la lliçó inaugural la doctora Josefa L Donoso Pardo i versarà sobre «Dona i Ciència, un binomi amb futur?».