• Esdeveniment sobre programes de joves de mentoria entre iguals

  • Friday, 13 September
  • A la sala de juntes de Sa Riera, carrer Miquel dels Sants Oliver, 2, Palma
  • L'estudi cerca promoure els joves com agents actius de prevenció, no com a mers receptors, tot fomentant programes on ells siguin els formadors/referents. Fa un buidatge de programes molt variats (reforma justícia juvenil, abandonament escolar ...) buscant programes on els joves siguin agents actius de prevenció.