• «Diabetes mellitus y calcificación vascular: factores de riesgo, biomarcadores y papel del fitato como inhibidor»

  • Wednesday, 31 July
  • A l'aula 2b. de l'edifici Antoni Maria Alcover i Sureda, campus universitari
  • A les 9 hores.

    Doctoranda: Rosmeri Rivera Irigoín.

    Directors: Dr. Félix Grases Freixedas, Dr. Luis Masmiquel Comas i  Dra. Maria Pilar Sanchis Cortés.

    Programa de doctorat en Investigació Translacional en Salut Pública i Malalties d'Alta Prevalença.