• «Estudio Nutrigenético de la Obesidad en la población de Mallorca»

  • Wednesday, 31 July
  • A la Sala de Graus de l'edifici Ramon Llull, campus universitari
  • A les 10 hores.

    Doctorand: Sebastià Galmés Monroig.

    Directors: Dra. Francisca Serra Vich i Dr. Andreu Palou Oliver.

    Programa de doctorat en  Nutrigenòmica i Nutrició Personalitzada.