• «Liquidity Shocks and Interbank Market Failures...»

  • Tuesday, 16 July
  • A l'aula SB03 de l'edifici Gaspar M. de Jovellanos, campus universitari
  • A les 12 hores.

    El títol complet és: Liquidity Shocks and Interbank Market Failures: The Role of Deposit Flights, Non-Performing Loans, and Credit Market Competition.

    Seminari a càrrec de Demian Macedo, Universitat de les Illes Balears.

    Més informació