• «R&D Grants and the Composition of Firm R&D: Does Human Capital Matter?»

  • Friday, 12 July
  • A l'aula SB03 de l'edifici Gaspar M. de Jovellanos, campus universitari
  • Seminari a càrrec de Abel Lucena, Universitat de les Illes Balears.

    Més informació