• «Brave Boys and Play-it-Safe Girls: Gender Differences in Willingness to Guess in a Large Scale Natural Field Experiment»

  • Friday, 21 June
  • A l'aula SB03 de l'edifici Gaspar M. de Jovellanos, campus universitari
  • Seminari a càrrec de Nagore Iriberri, Universidad del País Vasco.

    A les 12.15 hores.

    Més informació