• Jornada de presentació de TFG de la Facultat d'Infermeria i Fisioteràpia

  • Thursday, 13 June
  • A l'edifici Antoni M. Alcover i Sureda, campus universitari
  • A les 15.30 hores.

    Més informació