• Sessió informativa sobre les sortides professionals de Fisioteràpia

  • Monday, 27 May
  • A l'aula AV07 de l'edifici Guillem Cifre de Colonya, campus universitari
  • A les 16 hores.

    Més informació