• Sessió informativa sobre les sortides professionals d'Infermeria

  • Wednesday, 29 May
  • A l'aula AV07 de l'edifici Guillem Cifre de Colonya, campus universitari
  • A les 12 hores.

    Més informació