• Docents creadors: les arts en joc i el joc de les arts

  • Wednesday, 10 July
  • A l'aula 6 de l'edifici Sa Riera, c/ de Miquel dels Sants Oliver, 2, Palma.
  • Lliçó inaugural: «Propostes artístiques: temps, espai i veu a l'aula» a càrrec de la doctora Maravillas Díaz Gómez, professora titular jubilada de la Universitat del País Basc.

    Més informació