• «Més enllà de l’espai per estendre una tovallola: què és i quines funcions té una platja»

  • Thursday, 23 May
  • A la sala polivalent de l’antic mercat, c/ dels Sants Apòstols, s/n Muro
  • A càrrec del doctor Lluís Gómez, professor del Departament de Biologia.

    A les 18.30 hores.

    Més informació