• «Com poden ajudar les tecnologies de la informació i la comunicació a allargar la vida independent de la gent gran?»

  • Tuesday, 14 May
  • A la Sala de plens de l’Ajuntament, c/ des Pou Nou, 3 Lloseta
  • A càrrec del doctor Jaume Ramis, professor del Departament de Ciències Matemàtiques i Informàtica.

    A les 19.30 hores.

    Més informació