• «Work Productivity and Income Redistribution in a Voting Experiment»

  • Monday, 27 May
  • A l'aula SB03 de l'edifici Gaspar M. de Jovellanos, campus universitari
  • Seminari a càrrec de Natalia Jiménez, Universidad Pablo de Olvide.


    Més informació