• «Variabilitat de la pràctica clínica»

  • Wednesday, 08 May
  • A l'aula B13 de l'edifici Guillem Cifre, campus universitari
  • El títol complet del seminari és: «Variabilitat de la pràctica clínica: anàlisi de la situació actual i reptes de futur». A càrrec del Dr. José Miguel Morales Asencio, de la Universidad de Málaga.