• «Cognitive health in the second half of life: Use it or lose it!»

  • Wednesday, 08 May
  • A la sala de seminaris de l'IFISC, edifici dels Serveis Cientificotècnics del campus universitari
  • Seminari a càrrec de Matthias Kliegel, Department of Psychology, University of Geneva, Switzerland.

    Més informació