• «Control experience and R&D Collaboration: the “If” and “With Whom” Decisions»

  • Friday, 10 May
  • A l'aula SB03 de l'edifici Gaspar M. de Jovellanos, campus universitari
  • Seminari a càrrec de Bing Guo, Universidad Carlos III de Madrid.

    Més informació