• Lliçó inaugural del curs acadèmic 2018-19 de la UOM als pobles d’Eivissa

  • Friday, 03 May
  • A la Seu universitària d’Eivissa
  • Lliçó inaugural a càrrec del senyor Joan-Albert Ribas, que versarà sobre «Llibres de viatgers i guies d’Eivissa des de mitjan segle XIX fina a 1936».