• «Mitos alimentarios en medios de comunicación»

  • Friday, 03 May
  • A la sala d’actes de l’edifici Guillem Cifre de Colonya, campus universitari
  • A càrrec d’Aitor Sánchez García, dietista nutricionista, tecnòleg d’aliments.