• «Emergence and pattern formation in large-scale brain networks: from bifurcations to epilepsy»

  • Tuesday, 02 April
  • A la sala de seminaris de l'IFISC, edifici dels serveis cientificotècnics del campus universitari
  • Més informació