• «Les oportunitats de la inclusió escolar: el cas de na Maria»

  • Wednesday, 03 April
  • A la Sala de Graus de l'edifici Antoni Maria Alcover i Sureda, campus universitari
  • Doctoranda: Joana Llabrés Ferrer.

    Directors: Dr. Joan Jordi Muntaner Guasp i Dra. Begoña de la Iglesia Mayol.

    Programa de doctorat en Educació.