• «Nonlinear and chaotic behavior in CMOS-MEMS resonators»

  • Friday, 29 March
  • A la sala multiusos de l'edifici dels Serveis cientificotènics, campus universitari
  • Doctorand: Joan Barceló Aguiló.

    Director: Dr. Jaume Verd Martorell.

    Programa de doctorat d' Enginyeria Electrònica.